Center za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod

Enota Kamnik

 

 

 

 

 

 

Usnjarska cesta 8 1241 Kamnik

TEL: 01 830 32 80
FAX: 01 830 32 81

E-naslov: gpcsd.kamni@gov.si

Uradne ure:

PON: 8-12, 13-15
SRE: 8-12, 13-17
PET: 8-12

 

Kdaj morate vložiti vlogo za otroške dodatke in za znižano plačilo vrtca?

 

zemljevid

PREDSTAVITEV

DEJAVNOST

Katalog informacij javnega značaja

 

OBRAZCI

 

Enotna vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (nov obrazec od 1. 9. 2017)

(otroški dodatek, denarna socialna pomoč, državna štipendija, varstveni dodatek, subvencije,...)

 

Vloga za uveljavljanje državne štipendije za dijake in študente (nov obrazec od 1. 9. 2017)

 

Vloga za uveljavljanje pravice do subvencije malice oziroma subvencije kosila 

Pred novim šolskim letom staršem ni treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije prehrane, saj bodo šole upoštevale podatke iz veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Vlogo je treba vložiti samo v primeru, če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9..

 

Vloga za ponovno uveljavljanje pravice do otroškega dodatka/subvencije vrtca

Če ponovno uveljavljate pravico do otroškega dodatka / subvencije vrtca, ste upravičenec do pravice in jo želite podaljšati.

 

Obrazec za sporočanje sprememb glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev (obrazec veljaven od 11. 5. 2018 dalje)

 

Vloga za uveljavljanje pomoči pri nakupu letne vinjete (obrazec veljaven od 17. 3. 2018 dalje)

Obvezna priloga: kopija računa o nakupu letne vinjete za vozilo drugega cestninskega razreda B.

To pravico lahko uveljavite za nazaj, to je od 1. 1. 2018 dalje.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vloga za izredno denarno socialno pomoč (nov obrazec od 1. 9. 2017)

 

Vloga za pogrebnino in posmrtnino (nov obrazec od 1. 1. 2017)

To je vloga za izredno denarno socialno pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba oziroma za enkratno izredno denarno socialno pomoč po smrti družinskega člana.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vloga za osebno asistenco

Do osebne asistence je ne glede na njegov oz. njen dohodek in premoženje upravičen vlagatelj/ica, ki:

  • zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev;
  • je državljan/ka RS s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec/ka, ki ima stalno prebivališče v RS;
  • je stara oziroma star od 18 do 65 let;
  • živi ali bi želel/a živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe in
  • potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko.

 

 

Vloga za komunikacijski dodatek

Komunikacijski dodatek je pravica, ki se lahko dodeli gluhi, slepi ali gluhoslepi osebi, ki izmed storitev osebne asistence potrebuje zgolj pomoč pri komunikaciji in spremstvu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

DRUŽINSKI PREJEMKI

 

29. 4. 2014 je začel veljati nov Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1). Na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so objavljeni novi obrazci.

Povezava do novih vlog za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov (starševski dodatek, pomoč ob rojstvu otroka, dodatek za veliko družino, dodatek za nego otroka, delno plačilo za izgubljeni dohodek) => TUKAJ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

STARŠEVSKO VARSTVO

 

29. 4. 2014 je začel veljati nov Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1). Na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so objavljeni novi obrazci.

Povezava do novih obrazcev za uveljavitev pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo (materinski dopust, starševski dopust, očetovski dopust,…) => TUKAJ

 

POZOR: pri izpolnjevanju obrazca »Priloga S-2/1« oz. »Dogovor o izrabi starševskega dopusta, ko ga izrablja eden od staršev sam« prosimo natisnite našo verzijo tega obrazca => Priloga S-2/1A

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obrazci za urejanje oprostitve plačil socialno varstvenih storitev

Izterjava preživnine (Obrazec oz. predlog se vloži pri okrajnem sodišču, na območju katerega ima dolžnik svoje prebivališče)

 

 

GETADOBE

 

 
 

 

 

 

 

 

© Center za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod, Enota Kamnik