Center za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod

Enota Kamnik

 

 

 

 

 

 

Usnjarska cesta 8

 

1241 Kamnik

TEL: 01 830 32 80
FAX: 01 830 32 81

E-naslov: gpcsd.kamni@gov.si

Uradne ure:

PON: 8-12, 13-15
SRE: 8-12, 13-17
PET: 8-12

 

Kdaj morate vložiti vlogo za otroške dodatke in za znižano plačilo vrtca?

 

zemljevid

PREDSTAVITEV

DEJAVNOST

Katalog informacij javnega značaja

 

ZAPOSLENI

 

soba

ime in priimek

področje dela

telefon

e-naslov

Opombe

1

Metka Romšak,

dipl. soc. del.

starševsko varstvo (»porodniška« in očetovski dopust),

pomoč ob rojstvu otroka

01 830 32 97

metka.romsak@gov.si

 

 

Uradne ure M. Romšak:

PON 8.-12. ure

SRE 11.-12., 13.-17. ure

PET 8.-12. ure

2

Tanja Makovec,

dipl. varstvoslovka

*ZUPJS

01 830 32 70

tanja.makovec@gov.si

Razdelitev po priimkih:

A, B, C, Č, Ć, D, Đ, E, F, Ga

3

Tjaša Pregelj,

mag. soc. del.

*ZUPJS in

pomoč družini obsojenca in obravnava polnoletnih v sodnem postopku, pogojna obsodba z varstvenim nadzorom, odloženi pregon, naloge v zvezi z nadomestno kaznijo

01 830 32 82

tjasa.pregelj@gov.si

Gb, H, I, J, K, L

4

 

 

 

 

 

5

Jana Petras,

univ. dipl. politol.

*ZUPJS

01 830 32 89

jana.petras@gov.si

M, N, O, P, Q, R

6

Mateja Tatjana Lah,

dipl. ekon.

*ZUPJS

01 830 32 83

mateja.lah@gov.si

S, Š, T, U, V, W, X, Y, Z, Ž

7

Tina Mazovec,

univ. dipl. pravnica

odobritev pravnih poslov,

ukrepi (po 119., 120. in 121. členu ZZZDR), dostop do informacij javnega značaja

01 830 32 87

tina.mazovec@gov.si

 

8

Janja Kesič,

soc. del.

postopki po Zakonu o družb. varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, družinski pomočnik, oprostitve plačila socialno varstvenih storitev, pravica do tolmača gluhe osebe

01 830 32 88

janja.kesic@gov.si

Uradne ure J. Kesič:

PON 8.-11. ure

SRE 14.-17. ure

PET 8.-11. ure

9

Marija Juhant,

dipl. upr. org.

krajši delovni čas, pomoč pri nakupu vinjete (razred 2B), dodatek za nego in varstvo otrok, delno plačilo za izgubljeni dohodek, plačilo prispevkov za 4 otroke ali več, izterjava materialnih prejemkov

01 830 32 95

marija.juhant@gov.si

 

10

Helena Čepič Kočevar,

univ. dipl. soc. del.

rejništvo, posvojitve, pomoč družini za dom, mnenje izven sodnih postopkov, dovolitev sklenitve zakonske zveze, določitev, ugotavljanje izvenzakonske skupnosti in sprememba osebnega imena

01 830 32 91

helena.cepic-kocevar@gov.si

 

11

Anja Koželj,

univ. dipl. soc. del.

žrtve nasilja v družini

01 830 32 90

anja.kozelj@gov.si

 

12

Marija Dobnikar,

univ. dipl. soc. del.

krizne intervencije,

prva socialna pomoč

01 830 32 86

marija.dobnikar1@gov.si

 

13

Sandra Štupar,

univ. dipl. soc. del.

skrbništvo

01 830 32 94

sandra.stupar@gov.si

 

14

Tamara Mijatović,

univ. dipl. psihologinja

stiki, razveze, sklepanje dogovorov za preživnine, osebna pomoč

05969-4273

a.perko@gov.si

 

 

15

01 830 32 71

 

16

Tina Širnik,

univ. dipl. soc. del.

koordinatorka obravnave v skupnosti

01 830 32 72

tina.sirnik@gov.si

 

18

Amir Salihović,

univ. dipl. org.

preživnine, dodatek za veliko družino, kadrovik, administracija

01 830 32 84

amir.salihovic@gov.si

 

19

Mateja Hrovat

pisarniška referentka

01 830 32 80

mateja.hrovat@gov.si

 

20

Maja Gradišek,

univ. dipl. soc. del.

direktorica

 

maja.gradisek@gov.si

 

 

* Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (otroški dodatek, državna štipendija, socialna pomoč, znižano plačilo vrtca, subvencije, …)

 

 

Dnevni center za osebe s težavami v duševnem zdravju (lokacija: stavba železniške postaje Kamnik – mesto. Naslov: Kolodvorska 4, 1241 Kamnik)

 

 

ime in priimek

področje dela

telefon

e-naslov

opombe

 

Lidija Kos,

univ. dipl. soc. del.

strokovni delavec – storitve

031 663 730

lidija.kos@gov.si

Dnevni center je odprt od ponedeljka do petka,

od 8. do 15. ure.

 

Luka Vasle

sodelavec v programih

 

 

 

Lidija Fischer

sodelavka v programih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Center za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod, Enota Kamnik