csd

Center za socialno delo Kamnik

 

 

 

 

 

 

Usnjarska cesta 8 1241 Kamnik

TEL: 01 830 32 80
FAX: 01 830 32 81

E-naslov: gpcsd.kamni@gov.si

Uradne ure:

PON: 8-12, 13-15
SRE: 8-12, 13-17
PET: 8-12

 

Kdaj morate vložiti vlogo za otroške dodatke in za znižano plačilo vrtca?

 

zemljevid

PREDSTAVITEV

DEJAVNOST

Katalog informacij javnega značaja

 

 

 

Center za krepitev zdravja

 

Center za socialno delo Kamnik sodeluje v projektu Zdravstvenega doma Kamnik – Center za krepitev zdravja:

 

Center za krepitev zdravja (CKZ) izvaja programe za krepitev zdravja, kjer se izvajajo skupinske delavnice in individualna svetovanja, v katerih pridobite strokovne informacije, veščine in podporo za dolgotrajno spremembo življenjskih navad, ki vodijo do boljšega počutja in zdravja.

CKZ skrbi za krepitev zdravja in zmanjšanje neenakosti v zdravju, sodeluje in se povezuje z društvi za krepitev zdravega življenjskega sloga, z društvi bolnikov, z delovnimi organizacijami, izobraževalnimi institucijami in ostalimi, ki lahko pripomorejo k zdravju prebivalstva v lokalnem okolju.

CKZ obsega 18 vrst skupinskih delavnic in individualnih svetovanj (o zdravi prehrani, hujšanju, o pomenu  telesne dejavnosti, o kajenju, stresu, tesnobi, anksioznosti, tehnikah sproščanja, zdravem življenjskem slogu, zvišanem krvnem tlaku, zvišanih maščobah v krvi, zvišanem sladkorju v krvi), potekajo tudi izvedbe kontrolnih meritev  in testiranj o telesni pripravljenosti - objavljeno na spletni strani ZD dr. Julija Polca Kamnik, ter nudenje podpore in pomoči pri spreminjanju vedenja povezanega z zdravjem.

CKZ je namenjen vsem odraslim osebam, ki imajo urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje in udeležba je brezplačna.

Objavljeno 26. 6. 2018

………………………………………………………………………………....

 

Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2018/2019

 

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Vlogo je možno oddati od 15. 6. 2018 do 20. 9. 2018.

Vse o razpisu si lahko ogledate na spletni povezavi tukaj => TUKAJ

 

Objavljeno 1. 6. 2018

………………………………………………………………………………....

 

Center za socialno delo Kamnik prvi center z demenci prijazno točko

 

Župan Marjan Šarec je dopoldan skupaj z direktorico Centra za socialne zadeve Kamnik Majo Gradišek in predsednico združenja »Spominčica– Alzheimer Slovenija – Slovensko združenje za pomoč pri demenci« Štefanijo L. Zlobec v prostorih Centra za socialno delo Kamnik odprl demenci prijazno točko.

Povezava do članka, objavljenega na spletni strani Občine Kamnik  => TUKAJ

 

Objavljeno 10. 4. 2018

………………………………………………………………………………....

 

Reorganizacija centrov za socialno delo

 

Projektna skupina za reorganizacijo centrov za socialno delo je pripravila predstavitev projekta, poimenovano »Osebna izkaznica reorganizacije CSD«. Namen je, da je s projektom reorganizacije centrov za socialno delo seznanjen čim širši krog ljudi. Predstavitev v PDF obliki  => TUKAJ

 

Objavljeno 8. 3. 2018

………………………………………………………………………………....

 

Terminski načrt izplačil transferjev v letu 2018

Center za socialno delo Kamnik

januar

februar

marec

april

maj

junij

julij

avgust

september

oktober

november

december

denarne socialne pomoči

4. 1.

in

19. 1.

2. 2.

in

21. 2.

2. 3.

in

21. 3.

4. 4.

in

20. 4.

3. 5.

in

21. 5.

1. 6.

in

21. 6.

2. 7.

in

20. 7.

2. 8.

in

21. 8.

4. 9.

in

21. 9.

3. 10.

in

19. 10.

2. 11.

in

21. 11.

4. 12.

in

20. 12.

varstveni dodatek

31. 1.

28. 2.

29. 3.

30. 4.

31. 5.

29. 6.

31. 7.

31. 8.

28. 9.

30. 10.

28. 11.

28.12.

državne štipendije

10. 1.

9. 2.

9. 3.

10. 4.

10. 5.

8. 6.

10. 7.

10. 8.

10. 9.

10. 10.

9. 11.

10. 12.

·   pomoč ob rojstvu otroka

·   starševski dodatek

·   rejnine

11. 1.

13. 2.

13. 3.

11. 4.

11. 5.

13. 6.

11. 7.

10. 8.

12. 9.

11. 10.

13. 11.

12. 12.

·   dodatek za nego otroka

12. 1.

14. 2.

14. 3.

12. 4.

14. 5.

14. 6.

12. 7.

13. 8.

13. 9.

12. 10.

14. 11.

13. 12.

·   otroški dodatek

·   dodatek za veliko družino

12. 1.

14. 2.

14. 3.

12. 4.

14. 5.

14. 6.

12. 7.

13. 8.

13. 9.

12. 10.

14. 11.

13. 12.

·   prispevki zaradi dela s skrajšanim delovnim časom zaradi starševstva

·   delno plačilo za izgubljeni dohodek

·   starševska nadomestila

15. 1.

15. 2.

15. 3.

13. 4.

15. 5.

15. 6.

13. 7.

14. 8.

14. 9.

15. 10.

15. 11.

14. 12.

Opombe:

- izplačila bodo na računih prejemnikov najkasneje do 16. ure.

Objavljeno 3. 1. 2018

………………………………………………………………………………....

 

Obvestilo osebam, ki imajo na naslovu Centra za socialno delo Kamnik prijavljeno stalno zakonsko prebivališče

 

Sporočamo vam, da Center za socialno delo Kamnik ne bo več vročal NOBENIH POŠTNIH POŠILJK osebam, ki imajo prijavljeno stalno zakonsko prebivališče na naslovu Centra za socialno delo Kamnik, Usnjarska cesta 8, 1241 Kamnik, saj v skladu s 25. členom Zakona o prijavi prebivališča (Ur. l. RS, št. 52/2016) naslov za vročanje ne more biti na naslovu zakonskega prebivališča.

 

Za pošiljke, ki jih bo vročal Center za socialno delo Kamnik, mora oseba navesti DEJANSKI NASLOV, KJER PREBIVA, če le-ta ne bo znan, se vročitev opravi z javnim naznanilom.

Objavljeno 5. 9. 2017

………………………………………………………………………………....

 

Obvestilo najemnikom tržnih stanovanj

 

Obveščamo vse najemnike tržnih stanovanj, ki pri Centru za socialno delo Kamnik uveljavljajo ali nameravajo uveljavljati subvencijo tržne najemnine, da morajo na Občino Kamnik podati prijavo na razpis za neprofitna stanovanja, ki ga je objavila Občina Kamnik (podrobnejše informacije pridobite na občini).

Objavljeno 6. 11. 2013.

………………………………………………………………………………....

 

Obvestilo v zvezi z državno štipendijo

Dijake in študente, ki so upravičeni do državne štipendije obveščamo, da morajo ob zaključku vsakega šolskega/študijskega leta pristojnemu centru za socialno delo predložiti dokazilo o opravljenem letniku, za katerega so prejemali državno štipendijo.

Objavljeno 15. 7. 2013.

 

 

 

 

 

 

© Center za socialno delo Kamnik