csd

Center za socialno delo Kamnik

 

 

 

 

 

 

Usnjarska cesta 8 1241 Kamnik

TEL: 01 830 32 80
FAX: 01 830 32 81

E-naslov: gpcsd.kamni@gov.si

Uradne ure:

PON: 8-12, 13-15
SRE: 8-12, 13-17
PET: 8-12

 

Kdaj morate vložiti vlogo za otroške dodatke in za znižano plačilo vrtca?

 

zemljevid

PREDSTAVITEV

DEJAVNOST

Katalog informacij javnega značaja

 

 

 

Izplačila denarne socialne pomoči se bodo premaknila na začetek meseca

 

Z aprilom 2018 se bodo izplačila redne denarne socialne pomoči in njenih posebnih oblik iz druge polovice meseca premaknila na začetek meseca. Izredna izplačila se bodo premaknila iz začetka meseca v drugo polovico meseca. Več informacij o obvestilu ministrstva najdete  => TUKAJ

 

Objavljeno 15. 3. 2018

………………………………………………………………………………....

 

Reorganizacija centrov za socialno delo

 

Projektna skupina za reorganizacijo centrov za socialno delo je pripravila predstavitev projekta, poimenovano »Osebna izkaznica reorganizacije CSD«. Namen je, da je s projektom reorganizacije centrov za socialno delo seznanjen čim širši krog ljudi. Predstavitev v PDF obliki  => TUKAJ

 

Objavljeno 8. 3. 2018

………………………………………………………………………………....

 

Prostovoljec leta 2018

 

Mladinski svet Slovenije razpisuje natečaj Prostovoljec leta, v okviru katerega bodo izbirali najboljše prostovoljke, prostovoljce, prostovoljski projekt pa tudi mladinskega voditelja oz. voditeljico in Naj mladinski projekt za preteklo leto. Prav tako bodo posebej nagradili tudi mednarodno prostovoljstvo. Natečaj znova poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja.

Več o razpisanem natečaju si lahko preberete na spletni strani Mladinskega sveta Slovenije => TUKAJ

 

Objavljeno 5. 2. 2018

………………………………………………………………………………....

 

Terminski načrt izplačil transferjev v letu 2018

Center za socialno delo Kamnik

januar

februar

marec

april

maj

junij

julij

avgust

september

oktober

november

december

denarne socialne pomoči

4. 1.

in

19. 1.

2. 2.

in

21. 2.

2. 3.

in

21. 3.

4. 4.

in

20. 4.

3. 5.

in

21. 5.

1. 6.

in

21. 6.

2. 7.

in

20. 7.

2. 8.

in

21. 8.

4. 9.

in

21. 9.

3. 10.

in

19. 10.

2. 11.

in

21. 11.

4. 12.

in

20. 12.

varstveni dodatek

31. 1.

28. 2.

29. 3.

30. 4.

31. 5.

29. 6.

31. 7.

31. 8.

28. 9.

30. 10.

28. 11.

28.12.

državne štipendije

10. 1.

9. 2.

9. 3.

10. 4.

10. 5.

8. 6.

10. 7.

10. 8.

10. 9.

10. 10.

9. 11.

10. 12.

·   pomoč ob rojstvu otroka

·   starševski dodatek

·   rejnine

11. 1.

13. 2.

13. 3.

11. 4.

11. 5.

13. 6.

11. 7.

10. 8.

12. 9.

11. 10.

13. 11.

12. 12.

·   dodatek za nego otroka

12. 1.

14. 2.

14. 3.

12. 4.

14. 5.

14. 6.

12. 7.

13. 8.

13. 9.

12. 10.

14. 11.

13. 12.

·   otroški dodatek

·   dodatek za veliko družino

12. 1.

14. 2.

14. 3.

12. 4.

14. 5.

14. 6.

12. 7.

13. 8.

13. 9.

12. 10.

14. 11.

13. 12.

·   prispevki zaradi dela s skrajšanim delovnim časom zaradi starševstva

·   delno plačilo za izgubljeni dohodek

·   starševska nadomestila

15. 1.

15. 2.

15. 3.

13. 4.

15. 5.

15. 6.

13. 7.

14. 8.

14. 9.

15. 10.

15. 11.

14. 12.

Opombe:

- izplačila bodo na računih prejemnikov najkasneje do 16. ure.

Objavljeno 3. 1. 2018

………………………………………………………………………………....

 

Obvestilo

 

S prvim januarjem 2018 se bodo tudi na področju otroških dodatkov končali varčevalni ukrepi, ki jih je leta 2012 uvedel Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). Otroški dodatek ob ponovno uveden v 7. in 8. dohodkovnem razredu.

 

Vlogo za otroški dodatek za 7. in 8. dohodkovni razred lahko oddate v mesecu decembru 2017 in pravica vam bo priznana s 1. 1. 2018.

 

Pričakujemo večje število vlog, zato prosimo, da vloge oddate na začetku meseca decembra.

Objavljeno 30. 11. 2017

………………………………………………………………………………....

 

Obvestilo osebam, ki imajo na naslovu Centra za socialno delo Kamnik prijavljeno stalno zakonsko prebivališče

 

Sporočamo vam, da Center za socialno delo Kamnik ne bo več vročal NOBENIH POŠTNIH POŠILJK osebam, ki imajo prijavljeno stalno zakonsko prebivališče na naslovu Centra za socialno delo Kamnik, Usnjarska cesta 8, 1241 Kamnik, saj v skladu s 25. členom Zakona o prijavi prebivališča (Ur. l. RS, št. 52/2016) naslov za vročanje ne more biti na naslovu zakonskega prebivališča.

 

Za pošiljke, ki jih bo vročal Center za socialno delo Kamnik, mora oseba navesti DEJANSKI NASLOV, KJER PREBIVA, če le-ta ne bo znan, se vročitev opravi z javnim naznanilom.

Objavljeno 5. 9. 2017

………………………………………………………………………………....

 

Obvestilo o projektu socialne aktivacije

 

Več o projektu => TUKAJ

Objavljeno 7. 7. 2017

………………………………………………………………………………....

 

Obvestilo najemnikom tržnih stanovanj

 

Obveščamo vse najemnike tržnih stanovanj, ki pri Centru za socialno delo Kamnik uveljavljajo ali nameravajo uveljavljati subvencijo tržne najemnine, da morajo na Občino Kamnik podati prijavo na razpis za neprofitna stanovanja, ki ga je objavila Občina Kamnik (podrobnejše informacije pridobite na občini).

Objavljeno 6. 11. 2013.

………………………………………………………………………………....

 

Obvestilo v zvezi z državno štipendijo

Dijake in študente, ki so upravičeni do državne štipendije obveščamo, da morajo ob zaključku vsakega šolskega/študijskega leta pristojnemu centru za socialno delo predložiti dokazilo o opravljenem letniku, za katerega so prejemali državno štipendijo.

Objavljeno 15. 7. 2013.

 

 

 

 

 

 

© Center za socialno delo Kamnik